Đào tạo cho công ty, trường học, doanh nghiệp, đại học với nguồn giáo viên dồi dào kinh nghiệm

Tiếng Nhật Cao Cấp

Tiếng Nhật Cao Cấp

Trung Tâm Tiếng Nhật Du Học XKLĐ Sen Việt Với kinh nghiệm giảng dạy hơn 20 năm từ năm 1998 theo thực hiện theo đúng triết lí giáo dục: “ Phát triển kĩ năng ngôn ngữ toàn diện của học sinh