Năng động, nhiệt tình, trách nhiệm

Cô Naomi Kojima

Cô Naomi Kojima

- Chứng chỉ đào tạo giáo viên Nhật Bản 教師資格証明書(2018年9月) - Kinh nghiệm giảng dạy 05 năm. 05年の教育経験。Kinh nghiệm làm việc trong công ty Nhật 20 năm. Dậy Business Nihongo và chuẩn bị hành trang vào Nhật.

Cô: Nguyễn Thị Huế

Cô: Nguyễn Thị Huế

- Đại học Thủy Lợi Dự án trao đổi sinh Viên Nhật-Việt. Chứng chỉ tiếng Nhật N2. Thời gian ở Nhật 20 năm từ 1997-2017

Cô: Nguyễn Quỳnh Chi

Cô: Nguyễn Quỳnh Chi

Đại học Hà Nội chuyên ngành tiếng Nhật- Chứng chỉ N2 - Thạc sỹ ngôn ngữ - Chứng chỉ dạy tiếng Việt cho người nước ngoài - Kinh nghiệm giảng dạy 5 năm

Cô: Khúc Thị Hồng Chuyên

Cô: Khúc Thị Hồng Chuyên

Đại học Quốc Gia Hà Nội chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Nhật - chứng chỉ N2 - Kinh nghiệm giảng dạy 15 năm - Liên tục cập nhật phương pháp giảng dậy và tập huấn giáo viên